Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Ochrona dóbr kultury i środowiska - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_ODKS1
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies ochrona dóbr kultury
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska to studia interdyscyplinarne, które łączą zagadnienia z
ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów
jak i zaleceń UE w Polsce. Jest to kierunek unikatowy.
Absolwentka/absolwent ochrony dóbr kultury i środowiska zgodnie z przyjętymi założeniami
efektów uczenia się ma podstawową wiedzę dotyczącą historii sztuki i kultury, terminologii
zawodowej, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury w tym aspektów prawnych oraz możliwości
jakie niosą nowe technologie. Absolwentka/absolwent są przygotowani do podejmowania
podstawowych działań zawodowych w zakresie ochrony dóbr kultury oraz środowiska. Posiada także
kompetencje pozwalające na dalszą edukację w tym obszarze. Wiedza przedstawiona podczas zajęć
obligatoryjnych pogłębiona zostaje na specjalistycznych zajęciach prowadzonych w ramach zajęć
obieralnych, gdzie studentki/studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy w obszarze ekologii, prawa
ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, dokumentacji i popularyzacji, a także zarządzania
dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. W trakcie studiów zostają przygotowani do rozpoczęcia
pracy w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, a także w muzeach, służbach i
przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, jak również związaną z
ochroną przyrody, instytucjach public relations oraz organizacjach pozarządowych działających na
rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.