Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Matematyka - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_MT2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Matematyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/MA050/WM-MA-N-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia na kierunku matematyka mają na celu wykształcenie absolwentów, którzy mają
pogłębioną wiedzę matematyczną oraz adekwatne umiejętności i kompetencje społeczne. Ich
ukończenie pozwala kontynuować naukę w szkole doktorskiej we wszystkich ośrodkach w kraju i
za granicą, bądź też podjąć prace w różnych gałęziach globalnej gospodarki na kierowniczych
stanowiskach wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne i wymagających
twórczych postaw. Studenci mają możliwość wyboru między specjalnościami: zastosowania
matematyki w medycynie lub specjalnością nauczycielską.