Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Matematyka - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_MT1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Matematyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/MA050/WM-MA-N-1/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku
matematyka ma podstawową wiedzę i umiejętność wiązania faktów z zakresu podstawowych
działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna rzeczywista i zespolona, algebra, geometria,
logika i teoria mnogości, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, równania
różniczkowe zwyczajne, a z jednym z tych działów zapoznał się w sposób szczegółowy. Zna także
podstawowe zagadnienia i narzędzia informatyczne: zna podstawy analizy algorytmów i metod
numerycznych, potrafi programować w języku C/C++, używa programów przeznaczonych do obliczeń
symbolicznych, wektorowych i reprezentacji graficznej obiektów matematycznych, ponadto zna język
TeX/LaTeX i biegle obsługuje zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych. Potrafi z jednej strony
formułować opis problemów ilościowych lub geometrycznych w języku matematycznym
i przeprowadzić ścisłe rozumowanie, z drugiej stosować techniki obliczeniowe i narzędzia
programowania do rozwiązywania tych problemów. Dzięki temu posiada umiejętność dalszego
kształcenia się, ale także twórczego i precyzyjnego myślenia w sytuacjach praktycznych, a zatem
przystosowania się do stale zmieniającego się zapotrzebowania gospodarki rynkowej.