Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Informatyka - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_IN2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Informatyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na innowacyjne rozwiązywanie
złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu informatyka. Opanował
w stopniu zaawansowanym ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych problemów informatyki, a w sposób
szczegółowy zapoznał się z technikami przetwarzania równoległego i rozproszonego. Potrafi
analizować złożoność obliczeniową algorytmów oraz stosować zaawansowane metody numeryczne.
Potrafi zarządzać projektami informatycznymi i prowadzić komunikację w zespole programistycznym.
Jest zaznajomiony z zaawansowanymi technikami programowania logicznego i funkcyjnego.
W zależności od wybranej specjalności, potrafi wykorzystywać specjalistyczne techniki analizy
i eksploracji danych, programowania sieciowego oraz analizy systemów graficznych. Rozwiązuje proste
problemy badawcze związane z wybraną dziedziną informatyki, w razie trudności zasięgając opinii
ekspertów. Wyszukuje niezbędne informacje w literaturze specjalistycznej i dostępnych źródłach
dokumentacji, krytycznie oceniając ich wartość. Potrafi prowadzić dokumentację swoich projektów oraz
komunikować się z odbiorcami z różnych środowisk w mowie i piśmie z użyciem języka
specjalistycznego. Jest zdolny do prowadzenia dyskusji na tematy związane z informatyką.