Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Informatyka - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_IN1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Informatyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu samodzielne rozwiązywanie
problemów z zakresu informatyki. Potrafi posługiwać się niezbędnym aparatem
matematycznym. Opanował ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych działów informatyki:
programowanie, algorytmika, bazy danych, inżynieria oprogramowania. Opanował w stopniu
rozszerzonym wybrany język programowania. Uzyskaną wiedzę potrafi wykorzystać w celu
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu
informatyka. Potrafi pisać programy komputerowe z użyciem wybranego języka
programowania. Potrafi implementować oraz wykorzystywać znane algorytmy. Potrafi
posługiwać się bazami danych z użyciem języka SQL. Potrafi rozwiązywać problemy
informatyczne zgodnie z wybraną specjalizacją. Zna zasady wykorzystania sprzętu
komputerowego i sieciowego oraz specjalistycznych programów komputerowych, potrafi z
nich korzystać i uzyskiwać potrzebne wyniki. Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w
dostępnej literaturze specjalistycznej oraz dokumentacjach technicznych używanych bibliotek
oraz aplikacji. Potrafi prowadzić dokumentację wykonywanych projektów oraz komunikować
się w mowie i piśmie z użyciem języka specjalistycznego. Jest zdolny do prowadzenia dyskusji
na tematy związane z informatyką. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B1. Potrafi
pracować w zespole oraz indywidualnie. Zna zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane z
pracą ze sprzętem komputerowym i potrafi je minimalizować w trakcie pracy. Zna podstawy
prawa autorskiego.