Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Historia - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_HI2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy historycznej i poznanie jej znaczenia w obszarze
nauk humanistycznych. W procesie dydaktycznym budowana jest również świadomość, że
prezentowane wyniki badań muszą być oparte na rzetelnej wiedzy naukowej.
Po ukończeniu studiów absolwent historii będzie posiadał pogłębione umiejętności
obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na
oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych. Ponadto absolwent historii będzie
posiadał szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i
historii Polski w poszczególnych epokach, a także umiejętność interpretacji faktów historycznych
determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym. Student
pozna na poziomie zaawansowanym fachową terminologię z zakresu nauk historycznych.
Absolwent historii zyska także pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki, jak również będzie
zorientowany we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym.