Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Fizyka - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_FZ1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Fizyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/FI027/WM-FI-N-1/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne
rozwiązywanie problemów z zakresu fizyki. Potrafi posługiwać się niezbędnym do tego aparatem
matematycznym, rozumie również podstawowe prawa chemii. Opanował ogólną wiedzę dotyczącą
podstawowych działów fizyki: klasycznej, kwantowej, jądrowej, atomowej, ciała stałego i astronomii,
a z jednym z tych działów zapoznał się w sposób szczegółowy. Uzyskaną wiedzę potrafi wykorzystać
w celu rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu w
zakresie fizyki. Potrafi posługiwać się urządzeniami służącymi do wytwarzania i badania związków
półprzewodnikowych. Potrafi badać skład i strukturę materii oraz interpretować wyniki. Potrafi
obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie fizyczne i systemy komputerowe związane z badaniami
w zakresie fizyki.