Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Filozofia - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_FF1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Filozofia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu filozofii z uwzględnieniem jej aspektu epistemiczno-przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Zajęcia na pierwszym roku studiów są wspólne dla wszystkich studentów i obejmują podstawowe przedmioty z dziedzin filozoficznych (historia filozofii, logika, metafizyka, filozofia przyrody), a ponadto propedeutykę filozofii wraz z lekturą i analizą tekstów filozoficznych oraz narzędzia informatyczne dla filozofów i lektorat języka nowożytnego. Na roku drugim studenci kontynuują przedmioty związane z głównymi działami filozofii (historia filozofii, etyka, teoria poznania, ogólna metodologia nauk, semiotyka logiczna), a ponadto rozpoczynają lektorat z języka łacińskiego, który jest kontynuowany na roku trzecim. Z przedmiotów zaproponowanych w grupach zajęć do wyboru (konwersatoria, wykłady systematyczne, wykłady z historii filozofii nowożytnej i współczesnej) studenci mogą wybrać zajęcia o odpowiedniej liczbie punktów ECTS. W drugim semestrze drugiego roku studiów rozpoczynają seminarium dyplomowe (licencjackie), które kontynuują na roku trzecim. Kontynuują także lektorat języka nowożytnego kończący się egzaminem. Na roku trzecim studenci rozpoczynają lektorat z języka greckiego, odbywają translatorium tekstów filozoficznych z języka nowożytnego oraz dobierają z grup zajęć do wyboru wykłady systematyczne, wykłady z historii filozofii współczesnej i wykłady monograficzne Dla studentów szczególnie zainteresowanych filozofią i chcących pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie zaproponowana została od drugiego roku studiów Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Jest to propozycja dla studentów filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową. Realizacja tego trybu studiowania ma im umożliwić opanowanie metody badań naukowych w wybranych subdyscyplinach filozoficznych w celu samodzielnego stawiania nowych problemów i profesjonalnego podejmowania prób ich twórczego rozwiązywania, poprzez wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej, realizację wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych.