Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Europeistyka - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_EU1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Europeistyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W toku studiów na Europeistyce zdobywa się w szczególności:
1. interdyscyplinarną wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych: studia bazują na dorobku takich
dyscyplin naukowych jak: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia,
ekonomia, historia, kulturoznawstwo;
2. pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej: szczególny nacisk położony zostaje
na systemy instytucjonalno‐decyzyjne, polityki unijne, oraz prawo i administrację Unii Europejskiej;
3. umiejętność poruszania się w charakterystycznej dla Europy tkance społeczno‐kulturowych relacji:
program wprowadza studentów w zagadnienia społeczno‐kulturowe charakterystyczne dla
współczesnej Europy (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam
w Europie, etc.).