Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_CWC1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Człowiek w cyberprzestrzeni
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek "Człowiek w cyberprzestrzeni" ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest
wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, matematyki, informatyki i nauk
socjologicznych, by mogli oni funkcjonować w społeczeństwie, w którym coraz większą rolę
odgrywa zagadnienie cyberprzestrzeni. Absolwent studiów jest przygotowany zarówno do
podjęcia studiów II stopnia jak i do pracy na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w
administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach i podmiotach prywatnych z
branży high-tech.
Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji
interdyscyplinarnych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, matematyki, socjologii oraz
biznesu. Absolwent ma mieć wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii
oraz rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.
Celem kształcenia jest też wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami
informatycznymi w obszarze nauk społecznych. Z tego względu kształcenie obejmuje
kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych.