Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Chemia - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_CH1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Chemia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/CH014/WM-CH-N-1/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Student ma możliwość indywidualnego sprofilowania swojego kształcenia w
kierunku chemii organicznej, analitycznej lub teoretycznej a także możliwość rozszerzenia wiedzy
o szereg przedmiotów związanych z różnymi działami chemii, dostępnych w dość bogatej puli
przedmiotów obieralnych. Nauka odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i sprzętu
laboratoryjnego będącego na wyposażeniu Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych
UKSW.
Absolwenci mogą podejmować pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym,
kosmetycznym, spożywczym lub w instytucjach powołanych do monitorowania zanieczyszczeń
środowiska naturalnego. Spośród absolwentów licencjackich studiów chemicznych rekrutować
się będą w przyszłości, po odbyciu studiów magisterskich, kandydaci na studia doktoranckie.