Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia- niestacjonarne

Details
Code UKSW_BW1N
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Bezpieczeństwo wewnętrzne
Form of studies Part-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy
obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w
skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie
struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności
podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.
Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o
polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki
socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska,
identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie
działania.
Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają studentowi
kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej
(ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w
organizacjach gospodarczych.