Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_BGC2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Bezpieczeństwo i prawo, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe, Cyberbezpieczeństwo, Logistyka obronności i bezpieczeństwa
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/BGC/WP-BGC-N-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej.

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.

 

 

Na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej działają moduły: informatyczny, e-administracja, e-usługi, społeczny, zarządzanie bezpieczeństwem, zabezpieczenie danych, e-finanse, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja.