Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Archeologia - studia II stopnia stacjonarne

Details
Code UKSW_AR2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Archeologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk
o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami
dotyczącymi poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań
i zarządzania dziedzictwem kulturowym. W procesie dydaktycznym budowana jest również
świadomości, że dostarczana społeczeństwu popularna interpretacji badań musi być oparta na
rzetelnej wiedzy naukowej.
Archeolodzy w większości znajdują zatrudnienie w zawodzie, przy różnego typu inwestycjach
infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych
lub nadzorów archeologicznych. Często są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy
wystaw lub animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych
z dziedzictwem i kulturą.