Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Archeologia - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_AR1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Archeologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk o społecznokulturowej
przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami dotyczącymi
poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań i zarządzania
dziedzictwem kulturowym. W procesie dydaktycznym budowana jest również świadomości, że dostarczana
społeczeństwu popularna interpretacji badań musi być oparta na rzetelnej wiedzy naukowej.
Archeolodzy w większości znajdują zatrudnienie w zawodzie, przy różnego typu inwestycjach
infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub
nadzorów archeologicznych. Często są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy wystaw lub
animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych z dziedzictwem
i kulturą.