Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Zarządzanie informacją, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WZKS_ZARZ_INF_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Zarządzanie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku „Zarządzanie informacją” przygotowują absolwenta do podejmowania złożonych i zaawansowanych naukowych działań poznawczych w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem informacją, począwszy od tych warunkujących poszukiwanie informacji, poprzez jej pozyskiwanie, gromadzenie, opracowanie i przetwarzanie, do udostępniania i wykorzystania przez człowieka. Mają także na celu przygotowanie absolwenta do opracowania i realizacji zaawansowanych zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją w różnych instytucjach i organizacjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji i dokumentów oraz dorobku kulturowego człowieka.

Absolwent studiów powinien dążyć do kontynuowania naukowego poznania problematyki zarządzania informacją z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie bibliologii i informatologii i uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych. Powinien być także zdolny do odpowiedzialnego, a zwłaszcza autonomicznego podejmowania decyzji, które podejmuje bazując na dorobku nauki i samodzielnie podjętych badaniach. Wyniki analiz jest w stanie zaprezentować w sposób syntetyczny. Jest również przygotowany do rozwiązywania nietypowych problemów, proponowania rozwiązań oryginalnych i innowacyjnych, pełnienia roli lidera w środowisku profesjonalnym, rozdzielania ról w grupie współpracowników. Studia przygotowują wysokiej klasy specjalistę ukierunkowanego zawodowo w wybranym przez siebie obszarze związanym z zarządzaniem informacją, a zwłaszcza: bibliotekarstwem, infobrokerstwem i wywiadem gospodarczym, projektowaniem, tworzeniem i udostępnianiem kolekcji cyfrowych lub transferem wiedzy z nauki do gospodarki.

Studia dostarczają także niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających absolwentowi efektywne funkcjonowanie w środowisku akademickim i profesjonalnym, w tym skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie, argumentowanie, oraz sprawne śledzenie rozwoju dorobku bibliologii i informatologii, zrozumienie roli nauk humanistycznych w badaniach podstawowych i stosowanych zjawisk z zakresu zarządzania informacją i dostrzeganie ich różnych kontekstów kulturowych. Mają także pozwolić na aktywne uczestniczenie w wydarzeniach szeroko rozumianej kultury z poszanowaniem zasad prawnych i dbanie o jego zachowanie oraz na intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.