Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Zarządzanie publiczne, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WZKS_ZARZ-PUBL_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Zarządzanie
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wziks/zarzad.publ
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zarządzanie publiczne jest innowacyjnym kierunkiem, należy do grupy strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, w szczególności mając na uwadze kwestie społeczne i potrzebę kształcenia pracowników kadrpublicznych, zorientowanych na wartości i rozumiejących potrzeby i oczekiwania społeczne.Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne, w ramach nauk humanistycznych i społecznych realizowany będzie wduchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów,poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczuciewspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiajączłowieka i jego dobro w organizacji.Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi izagranicznymi ośrodkami akademickimi, organizacjami eksperckimi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektorapublicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.Kierunek: zarządzanie publiczne jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i KomunikacjiSpołecznej UJ. Jest kierunkiem unikatowym w Polsce, gdyż realizowany jest w obszarze nauk humanistycznych i społecznych,w odniesieniu do subdyscypliny zarządzania publicznego. Wyróżnia się nie tylko humanistyczną perspektywą, ale także
interdyscyplinarnym podejściem do zarządzania organizacjami publicznymi i pozarządowymi.W procesie dydaktycznym akcentowane są funkcje, procesy i metody zarządzania w organizacjach oparte na bazie wartościhumanistycznych.Treści dydaktyczne łączą zagadnienia wielu nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i politycznych. Daje topodstawę do twierdzenia, iż jest to kierunek unikatowy.