Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Migracje międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WSMP_MIGRACJE_MIEDZYNARODOWE_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Migracje międzynarodowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/migrac.mied
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Migracje międzynarodowe na UJ to unikalny w skali Polski kierunek studiów, koncentrujący się na procesach migracyjnych w skali europejskiej i globalnej, w tym wpływie emigracji, imigracji oraz mobilności uchodźców i migrantów przymusowych na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, czy politykę krajów wysyłających, tranzytowych i przyjmujących. Szczególny nacisk kładziemy na analizę współczesnych procesów migracyjnych, rolę diaspor, kształtowanie polityk migracyjnych i zarządzanie migracjami przez państwa i innych aktorów stosunków międzynarodowych , a także rozwijanie polityk wielokulturowości i integracji cudzoziemców. Ważnym aspektem nauczania jest połączenie wiedzy płynącej z badań naukowych prowadzonych przez pracowników i pracownice UJ, a w szczególności zespół Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych z doświadczeniem praktycznym. Dlatego wśród naszych wykładowców są też osoby z bogatym doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, a także w realizacji projektów międzynarodowych ukierunkowanych na wsparcie imigrantów i uchodźców.