Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Amerykanistyka, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WSMP_AMERYKANISTYKA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Studia amerykanistyczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/amerykanistyka
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia studentów na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku amerykanistyka jest nabycie przez nich konkretnych efektów kształcenia odnoszących się do podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania społeczeństw i państw Ameryki Północnej. Studia oferują podstawową wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych i prawnych związanych z regionem. Podczas studiów I stopnia student pozna m.in. historię Stanów Zjednoczonych i Kanady, konstytucyjne podstawy ustroju Stanów Zjednoczonych i Kanady, specyfikę społeczeństw północnoamerykańskich, podstawy polityki wewnętrznej i zewnętrznej Stanów Zjednoczonych, metody badań amerykanistycznych oraz amerykańską kulturę i obyczaje. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, podstawy metodologii nauk społecznych, nowoczesne elektroniczne metody badawcze, wstęp do nauki o państwie i prawie, komunikowanie społeczne.

Istotnym elementem kształcenia jest nacisk na doskonalenie znajomości języka angielskiego, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy o regionie, dlatego poza tradycyjnym lektoratem, studenci będą uczestniczyć w zajęciach z American English oraz translatorium amerykanistycznego.