Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Twórcze pisanie, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WP_TWP_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Twórcze pisanie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/tworcz.pisa
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne i multimedialne w coraz liczniejszych dziedzinach swej aktywności potrzebuje specjalistów od języka artystycznego, którzy w umiejętny sposób konstruują wypowiedzi zarówno dla tradycyjnych, jak i nowych typów tekstu literackiego. Studia na kierunku twórcze pisanie – zgodnie ze swoją nazwą – uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym. Dają praktyczną wiedzę na temat posługiwania się formami literackimi, uczą właściwego stosowania narzędzi z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu artystycznego, pomagają w organizacji pracy pisarza i pisarki, uświadamiają społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu. W części teoretycznej studia twórczego pisania pozwalają nabyć umiejętności analizy stylu, poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego na przestrzeni wieków oraz jego kulturowego, społecznego i politycznego zakorzenienia. Uczą rozpoznawania różnych kodów artystycznych w literaturze polskiej i światowej i związku społecznego odbioru tekstu artystycznego z rodzajem użytych do jego budowy środków. Dostarczają umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego od strony jego wewnętrznej struktury i sposobów organizacji świata przedstawionego, pozwalają przełożyć teoretyczną wiedzę literaturoznawczą na immanentne cechy procesu twórczego. Umożliwiają indywidualny rozwój studenta i studentki o ambicjach literackich, pomagają w wyborze własnej drogi twórczej i wspierają w działaniach artystycznych, odpowiadających na potrzeby współczesnej kultury literackiej.