Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Teatrologia/performatyka, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WP_TEATROLOGIA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies teatrologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/teatrologia
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Krakowska teatrologia zrodziła się ze środowiska polonistów uniwersyteckich. W 1967 w Katedrze literatury polskiej Jerzy Got otworzył pierwsze seminarium magisterskie poświęcone historii teatru – wówczas była to specjalizacja wybierana przez studentów filologii polskiej po III roku studiów. Pierwsi absolwenci polonistyki o tej specjalizacji ukończyli studia w roku 1969.

Performatyka, to rozwijająca się od dwudziestu lat na świecie i w Polsce dziedzina wiedzy o kulturze, która bada i analizuje zjawiska kulturowe, zarówno w dziedzinie sztuki (teatru, filmu, sztuk plastycznych, performansów artystycznych) co polityki, nauki, życia społecznego i codziennego śledząc ich sprawczy, przedstawieniowy i procesualny charakter. Do analizy tych zjawisk korzysta z narzędzi metodologicznych wypracowanych na gruncie studiów teatrologicznych, medioznawczych, językoznawczych, filozofii języka i nauki. W dwuletnim programie nauczania obok kursów wprowadzających podstawowe założenia i metody performatyczne, znajdują się zajęcia poszerzające horyzonty studentów o nurty nowej humanistyki, oferującej nowe spojrzenie na przejawy aktualnych praktyk kulturowych oraz tradycyjnego dziedzictwa kulturowego. Analizujemy zatem związki między przyszłością i przeszłością w kulturze, badamy jej narracje spekulatywne, w tym praktyki konstruowania pamięci, zastanawiamy się nad różnymi formami społecznej, politycznej i artystycznej partycypacji, śledzimy ścieżki mobilności kulturowej pojęć, ludzi, przedmiotów i dzieł kultury i badamy konsekwencje takich przemieszczeń, wreszcie przyglądamy się nowym formom definiowania ludzkiej i nie-ludzkiej podmiotowości, na styku technologii, natury i kultury.