Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia polska nauczycielska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WP_FILOLOGIA_POLSKA_NA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/filolo.pols.nauc
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia trwają 6 semestrów. Program studiów obejmuje: historię literatury, literaturę współczesną po 1945 roku, poetykę z elementami teorii literatury,literaturę powszechną, analizę dziełaliterackiego, gramatykę opisową języka polskiego, gramatykę historyczną języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, elementy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,język łaciński, historię Polski, emisję głosu, kulturę języka, dialektologię i socjolingwistykę, retorykę wystąpień publicznych, podstawy dydaktyki, dydaktykę języka i literaturyw szkole podstawowejz praktyką śródroczną, praktykępedagogicznąciągłąwszkole podstawowej,pragmatykę zawodu nauczyciela, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, język obcy, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, seminarium licencjackie, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, technologię informacyjną w pracy polonisty oraz opcje i wykłady monograficzne, a także wychowanie fizyczne.