Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Zarządzanie w ochronie zdrowia

Details
Code UJ_WNOZ_ZWOZ_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Zarządzanie, zdrowie publiczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/zarzad.ochr.zdro
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zarządzanie w ochronie zdrowia, studia prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej, to oferta skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.