Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Etnologia i antropologia kulturowa, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WH_ETNOLOGIA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Etnologia i antropologia kulturowa
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/etnolo.antr
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ trwają 4 semestry.

Program studiów magisterskich zakłada, że podczas każdego roku student powinien zrealizować dedykowane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe oraz kursy fakultatywne. Rocznie student musi uzyskać minimum 60 punktów ECTS, co oznacza zdobycie 120 punktów ECTS w trakcie całego cyklu studiów magisterskich.

Do każdego roku studiów na stałe jest przypisana pewna liczba kursów obowiązkowych, które nie wypełniają limitu 60 punktów ECTS. Tym samym pozostawiamy swobodę w kształtowaniu indywidualnego programu studiów samym studentom, tak aby dopasowali go do własnych potrzeb i zainteresowań. Brakujące punkty ECTS student zdobywa dobierając wybrane przez siebie kursy fakultatywne z oferty zmiennej zaproponowanej przez Instytut lub wybierając zajęcia spoza kierunku. Każde punkty nadliczbowe są zaliczane na poczet kolejnego roku studiów.

Możliwości doboru zajęć mogą się różnić także w zależności od tego czy student drugiego stopnia posiada licencjat z zakresu etnologii i antropologii kulturowej czy też wybrał studia magisterskie posiadając dyplom licencjata z innego kierunku studiów. Osoby posiadające licencjat z innego niż etnologia i antropologia kulturowa kierunku mogą w ramach kursów fakultatywnych realizować zajęcia zaproponowane z listy kursów do wyboru lub wybrać w ich miejsce dowolny kurs z programu studiów licencjackich (pierwszego stopnia) prowadzonych w naszym Instytucie (z wyjątkiem seminarium licencjackiego, lektoratu języka obcego oraz technologii informacyjnych).

W ramach kompleksowego programu studiów studenci uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach, warsztatach oraz seminariach. W obszarze zajęć obowiązkowych znajdują się przedmioty, na które student zapisuje się wybierając grupy zgodne z własnymi zainteresowaniami badawczymi i naukowymi. Do zajęć tych należą: Kultura w działaniu: warsztaty, Seminarium antropologiczne (uruchomione od roku akademickiego 2017/18) oraz Seminarium magisterskie.

Istotnym elementem kształcenia na studiach magisterskich są liczne zajęcia warsztatowe, które rozwijają zarówno umiejętności badawczo-naukowe, animacyjne, wystawiennicze i kuratorskie, jak i uczą praktycznego zastosowania wiedzy antropologicznej w sferze publicznej. W ramach zajęć warsztatowych studenci zdobywają także wiedzę na temat projektowania własnych badań (granty, projekty), poznają tajniki metod badań rynku oraz współpracy z instytucjami prywatnymi i publicznymi.

Ponadto program studiów obejmuje obowiązkowy lektorat z języka obcego oraz zaliczenie przedmiotu w języku angielskim (zakończonego egzaminem za minimum 3 punkty ECTS).

Studia kończą się pracą magisterską i egzaminem dyplomowym.