Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Archeologia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WH_ARCHEOLOGIA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Archeologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/archeologia
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia trwają 2 lata (4 semestry). Są przeznaczone dla osób które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

Nauczane przedmioty dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
1. Ogólne i podstawowe obejmujące teorie Archeologii i wykłady z przedmiotów ogólno humanistycznych i przyrodniczych
2. Kierunkowe i zawodowe (łącznie z ćwiczeniami terenowymi) obejmujące kilkaset godzin zajęć specjalistycznych i monograficznych z różnych specjalności w zakresie Archeologii

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności Archeologii oraz jej teorii i metodologii. Równocześnie otrzymują także wykształcenie ogólno humanistyczne i elementy wykształcenia przyrodniczego, pozwalające na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych. Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra Archeologii i legitymujące się odpowiednim doświadczeniem w badaniach wykopaliskowych, są upoważnione do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych. Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.