• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WFz_PDG-RS_S2
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/pl_PL/kierunki/wfilz/pedago.reso.prof.spol
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną skupiają się na przygotowaniu absolwentów/absolwentki do roli pedagogów specjalistów, specjalizujących się w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Program studiów obejmuje rozwijanie umiejętności projektowania i realizacji działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, diagnozowanie problemów z obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, zarządzanie kryzysowe, mediację, działania w środowisku wielokulturowym, a także twórcze rozwiązywanie problemów w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej. Studia trwają dwa lata i przygotowują do pracy w różnych instytucjach, m.in. oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, oraz w otwartym środowisku. Program kładzie również nacisk na rozwój kompetencji społecznych, umiejętności badawczych i umiejętność pracy z różnorodnymi grupami społecznymi.