Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Details
Code UJ_WF_RGK_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Region karpacki
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/region.karp.etno.stud.kult
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe są unikalne w skali całego kraju studia I stopnia poświęcone językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty, które obejmują tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii. Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków– słowackiego i ukraińskiego, będą mieli również możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego. Ponadto, studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Obowiązkowym elementem studiów będą również badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą.

Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz: Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej