Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia włoska, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_F_WLOSKA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia włoska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.wlos
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia trwają dwa lata. Oprócz przedmiotów związanych ze ścieżką (seminaria, opcje literackie, językoznawcze, przekładoznawcze, wykłady monograficzne) student kontynuuje naukę języka włoskiego oraz drugiego języka romańskiego na odpowiadającym mu stopniu zaawansowania (możliwość nauki od zera drugiego języka romańskiego). Istnieje możliwość uzupełnienia kształcenia na uczelni zagranicznej we Włoszech i w innych krajach Europy w ramach programu Erasmus +.

Student ma do wyboru dwie ścieżki kształcenia: filologiczną i tłumaczeniową.

Ścieżka tłumaczeniowa przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza i może stanowić wstęp do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń.
 

Ścieżka filologiczna oferuje szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii włoskiej oraz wybrane przedmioty z obszaru kulturowego innych języków romańskich. 

Niezależnie od wybranej ścieżki, studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólno-pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia  do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia.

 

Profil absolwenta

Studia dają kwalifikacje do pracy w wydawnictwach, ośrodkach kulturalno-oświatowych, placówkach dyplomatycznych i organizacjach pozarządowych a specjalizacja tłumaczeniowa umożliwia wykonywania zawodu tłumacza. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.