Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia klasyczna, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_F_KLASYCZNA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia klasyczna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.klas
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

http://www.ifk.filg.uj.edu.pl/rekrutacja

Badania nad antykiem prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają swymi początkami XV wieku. Studia na kierunku filologia klasyczna poświęcone są językom, literaturom i kulturom starożytnej Grecji i Rzymu, stanowiących fundament europejskiej świadomości kulturowej. To propozycja dla osób z zainteresowaniach językowych i humanistycznych. Studenci zapoznają się gruntownie z językiem łacińskim i greckim, literaturą, kulturą i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu, a także z podstawami paleografii, literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii filozofii. Uzyskiwana podczas studiów wiedza i umiejętności z zakresu wspomnianych języków, jak również formowana w trakcie studiowania szeroka erudycja i kultura humanistyczna pozwalają uznać absolwentów filologii klasycznej za cennych na rynku pracy i wszechstronnych specjalistów, mogących podjąć pracę w sferze kultury, edukacji oraz innych obszarach przestrzeni społeczno-gospodarczej.