Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia francuska, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_F_FRANCUSKA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia francuska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.fran
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są do kandydatów legitymujących się znajomością języka francuskiego na poziomie C1. Trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po francusku. Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia: filologiczna oraz traduktologiczna ‒ każda z nich obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii francuskiej (w tym  opcje oraz seminarium magisterskie z dziedziny literatury, językoznawstwa lub przekładoznawstwa). Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do uznanych ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii w ramach programu Erasmus+. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz  we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses.
 
Program ścieżki traduktologicznej obejmuje przedmioty teoretyczne, wykłady i opcje specjalizacyjne z dziedziny przekładoznawstwa, praktyczną stylistykę języka polskiego, a także  elementy prawa francuskiego. Proponowane są również zajęcia praktyczne z technik tłumaczenia: pisemnego na język polski i francuski oraz ustnego (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne). Zajęcia są prowadzone w języku francuskim.

Ścieżka filologiczna przewidziana jest dla studentów pragnących pogłębić swoją znajomość literatury i języka francuskiego, a poprzez nie kultury oraz życia intelektualnego Francji i krajów frankofońskich. Studentom pozostawiona jest duża swoboda doboru przedmiotów filologicznych, zarówno z dyscypliny literaturoznawstwa jak i językoznawstwa, zgodnie z ich zainteresowaniami naukowymi. Specjalizacja filologiczna przygotowuje w sposób szczególny do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa czy przekładoznawstwa. Zajęcia są prowadzone w języku francuskim.

Studenci obu ścieżek kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od zera.

Niezależnie od wybranej ścieżki, studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia  do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego.

Absolwenci z dyplomem magistra filologii francuskiej znajdują zatrudnienie w korporacjach, w instytucjach kulturalnych, gospodarczych, biznesowych lub politycznych. Mogą pracować jako tłumacze specjalistycznych tekstów pisanych i ustnych, jako tłumacze przysięgli, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych także jako nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą także ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo.