Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia francuska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_F_FRANCUSKA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia francuska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.fran
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia I stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są nie tylko do kandydatów, którzy znają biegle język francuski, ale także do osób, które wcześniej nie miały okazji się go nauczyć. Na pierwszym roku studiów zajęcia prowadzone są równolegle w grupach debiutantów, studentów średniozaawansowanych oraz zaawansowanych. Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej także po francusku.

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest pełny kurs historii literatury francuskiej, od średniowiecza do XXI wieku. Przedmioty językoznawcze (w tym gramatyka opisowa, kontrastywna i historyczna) pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy na temat struktury oraz historii języka francuskiego. Oferujemy także szeroki wybór przedmiotów z dziedziny historii, cywilizacji i kultury francuskiej, a także (w mniejszym stopniu) innych krajów romańskich. W programie studiów przewidziana jest nauka języka łacińskiego w wymiarze 60 godzin. 

Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz  we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses.

Od drugiego roku studiów licencjackich studenci mogą rozpocząć kształcenie pedagogiczne w ramach dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ) oraz na III roku w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Filologii Romańskiej). 

Po otrzymaniu dyplomu licencjata studenci mogą podjąć studia na filologii francuskiej lub na innym kierunku uniwersyteckim. Wielu absolwentów już po studiach I stopnia znajduje zatrudnienie na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków romańskich.