Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_F_ANGIELSKA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia angielska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://ifa.filg.uj.edu.pl/kandydaci/studia-stacjonarne-licencjackie
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego (zajęcia m.in. z zakresu pisania, rozumienia tekstu, wymowy), przekładu, literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturoznawstwa, cywilizacji Wielkiej Brytanii i USA, a także językoznawstwa, komunikacji i kultury krajów anglosaskich. Szczegółowe informacje na temat programu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1 ESKOJ), znajomością wybranego dodatkowego języka obcego (poziom B2 lub wyższy) oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego. Ma wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, ma znakomite kompetencje językowe i komunikacyjne, umiejętność tworzenia, analizowania, interpretowania różnorodnych tekstów w języku angielskim, umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego. Posiada także kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizowania pracy w zespole oraz kierowania dalszym rozwojem swojej kariery. Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach, w redakcjach, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, a także w sektorze usługowym i w korporacjach.