Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WFZ_PEDAG_SZKOL_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Pedagogika
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilz/pedago.szko.tera.peda
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną wyposażają absolwenta w wiedzę i kształtują umiejętności niezbędne pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków. Umożliwiają zdobycie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia diagnozy pedagogicznej w kierunku trudności w uczeniu się, rozpoznawania i diagnozowania specyficznych dysfunkcji i trudności w uczeniu się oraz realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Absolwent pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną może pracować na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach oraz w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się pozaszkolną działalnością wychowawczą i profilaktyczną, posiada kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, klas terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, profilaktyki oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji dla rodziców, zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.