Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Details
Code UJ_WFZ_PEDAGOGIKA_SPECJALNA_JM
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Pedagogika specjalna
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilz/pedago.spec
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pedagogiczne poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Pedagogika specjalna wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności podniesienia jakości kształcenia studentów przygotowanych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie skupia się na siedmiu obszarach: kształcenia ogólnego, przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, kształcenia kierunkowego, edukacji włączającej, przygotowania specjalizacyjnego oraz modułów wsparcia (m.in. komunikacji i emisji głosu), a także modułu dyplomowania dot. metodologii badań.