Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Details
Code UJ_WFZ_PEDAGOGIKA_PRZED_WCZE_JM
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilz/pedago.prze.wcze
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pedagogiczne poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności radykalnego podniesienia jakości kształcenia na studiach nauczycielskich. Program tego kierunku ma charakter autorski i wyrasta z pogłębionej analizy teorii i badań pedeutologicznych prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce i na świecie, wpisujących się przede wszystkim w nurt humanistyczny w obszarze kształcenia przyszłego nauczyciela i konstruktywistyczny w obszarze przygotowania go pracy dydaktycznej w przedszkolu i szkole.