Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Chemia zrównoważonego rozwoju, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WCH_CHEMIA_ZR_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Chemia zrównoważonego rozwoju
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://chemia.uj.edu.pl/studia/kierunki-studiow/chemia-zrownowazonego-rozwoju
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem studiów Chemia zrównoważonego rozwoju jest wykształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii pro-środowiskowych, gotowych do podjęcia pracy w obszarze specjalistycznej analityki i monitoringu środowiskowego, nowoczesnej nisko emisyjnej eko-energetyki oraz innowacyjnych technologii produkcji materiałów funkcjonalnych.

Obecna polityka środowiskowa, z uwzględnieniem zobowiązań podjętych przez nasz Kraj (np. Szczyt Klimatyczny w Paryżu w 2015r. – zobowiązanie dotyczące ograniczenia emisji CO2) będzie wymagało w przyszłości restrukturyzacji polskiego przemysłu, w tym sektora energetycznego.

Z pewnością wyspecjalizowane kadry będą konieczne do przeprowadzania takiej restrukturyzacji, a późnej obsługi zmodernizowanych czy też nowych przedsiębiorstw. Koncepcja studiów wpisuje się w wypełnienie luki w wykształceniu specjalistów chemików posiadających kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii pro-ekologicznych, niezbędnych dla przyszłych wyzwań w zakresie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.

Kierunek Chemia zrównoważonego rozwoju zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych ukierunkowanej na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, technologii pro-środowiskowych, procesów pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii, otrzymywania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych dla zastosowań m.in. wochronie środowiska ienergetyce. Wprogramie studiów główny nacisk położony został na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i kompetencji.

Zapewnia to, zaplanowany w programie studiów, znaczny udział zajęć laboratoryjnych realizowanych w nowoczesnych pracowniach z zastosowaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. Umiejętności praktyczne w połączeniu z wiedzą zdobytą podczas wykładów przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach specjalizujących się w zakresie:

  • planowania i realizacji analiz laboratoryjnych i terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz środowiskowych i monitoringu środowiskowego, uwzględniającym również opracowanie odpowiednich ekspertyz i ocenę zagrożeń środowiskowych, jak również nowoczesnych technologii remediacji środowiskowej;
  • wykorzystania innowacyjnych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i ukierunkowanego m.in. na wytwarzanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o zaprojektowanych własnościach, recyklingu, produkcji surowców dla przemysłu chemicznego na bazie surowców odnawialnych;
  • nowoczesnej niskoemisyjnej eko-energetyki obejmującej wykorzystanie m.in. odnawialnych źródeł energii, produkcji imagazynowania energii.