Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Chemia medyczna, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WCH_CHEMIAMED_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Chemia medyczna
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
WWW address https://chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy/programy-chemia-medyczna
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek studiów Chemia medyczna bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryfikacji ich aktywności. Podczas pierwszego semestru studiów II stopnia realizowany jest obowiązkowy rdzeń kursów podstawowych mający na celu dostarczyć pogłębionej wiedzy dotyczących projektowania, syntezy, analizy i działania związków farmakologiczne czynnych. W drugim semestrze większa część programu studiów realizowana jest jako zajęcia fakultatywne w postaci bloków kursów pozwalących wybrać jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych koncentrujących się na syntezie (panel A), analizie i charakteryzowaniu (panel B) oraz zagadnieniach aktywności (panel C) związków biologicznie czynnych. Uzupełnieniem zajęć panelowych są kursy do wyboru w języku polskim i angielskim. W trzecim semestrze przewidziane są kursy obowiązkowe dostarczające wiedzy o praktycznych aspektach zastosowań chemii medycznej. Drugi rok studiów przeznaczony jest w zasadniczej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego. Program studiów obejmuje też obowiązkowe kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat języka angielskiego. Do rozpoczęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.