Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Bioinformatyka, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WBBiB_BIOINFORMATYKA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Bioinformatyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://wbbib.uj.edu.pl/dla-kandydatow/oferta-studiow/bioinformatyka-i
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Bioinformatyka jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się problemami gromadzenia i przetwarzania informacji zawartej w danych uzyskiwanych w czasie badania układów biologicznych. By ująć to obrazowo, można powiedzieć, że w ramach bioinformatyki matematyka oraz informatyka dostarczają narzędzi (algorytmów, programów) do rozwiązania zagadnień współczesnej biologii i medycyny.

Jednym z zadań bioinformatyki jest rozwijanie metod obliczeniowych, które m.in umożliwiają badanie struktury, funkcji oraz ewolucji makrocząsteczek, takich jak DNA, RNA czy białka.

Bioinformatyka zajmuje się także katalogowaniem oraz analizą informacji biologicznej gromadzonej w ogromnych ilościach w toku badań genomicznych i proteomicznych oraz w trakcie eksperymentów prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych. 

Osobną gałęzią bioinformatyki jest modelowanie komputerowe, które pozwala przewiedzieć, jak w określonej sytuacji/warunkach będą się zachowywać pojedyncze cząsteczki czy całe systemy biologiczne.