Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Biofizyka molekularna i komórkowa, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WBBiB_BIOFIZYKA_MIK_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Biofizyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://wbbib.uj.edu.pl/dla-kandydatow/oferta-studiow/biofizyka-molekularna-i-komorkowa-i
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów obejmuje przedmioty zarówno kształcenia ogólnego, jak i przedmioty kierunkowe. Od III semestru oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci mają do dyspozycji pulę przedmiotów fakultatywnych, spośród których dobierają kursy zgodne ze swoimi zainteresowaniami i gwarantujące realizację zadanej na dany semestr liczby ECTS. Sumaryczna liczba punktów ECTS realizowana w ramach kursów do wyboru wynosi 60 dla całego programu.

Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów obejmują zarówno przedmioty kształcenia ogólnego (matematyka wyższa, fizyka, chemia), jak i dające podstawy wiedzy o życiu, jak biochemia, fizjologia czy genetyka. W programie przewidziane są również kursy budujące kompetencje informatyczne. W planach dla II i III roku udział przedmiotów fakultatywnych sięga 50% w każdym semestrze. 
 
W puli przedmiotów kierunkowych wyodrębnić można 3 grupy tematyczne: 
  • przedmioty dające podstawy ogólnobiologiczne (oznaczone symbolem  „P”),
  • kursy koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki molekularnej (symbol  „M”),
  • kursy koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki komórkowej (symbol  „K”).
Studenci mogą wybierać przedmioty z całej puli, niezależnie od ich oznaczenia, z zachowaniem koniecznych prerekwizytów. Daje to możliwość wysokiej indywidualizacji programu zajęć, zgodnego z zainteresowaniami studenta.