Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_MISH_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Indywidualne studia międzydziedzinowe MISH
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/mish
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zajęcia do zrealizowania do końca drugiego roku studiów, co najmniej 120 ECTS:

1. Granica nauk humanistycznych i społecznych, 30 godz., wspólne dla MISH

2. Techniki konferencyjne - metodologia pracy naukowej, 30 godz., wspólne dla MISH

3. Ochrona własności intelektualnej - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego

4. Lektorat j. obcego nowożytnego 60 godz. z egzaminem  - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, co najmniej egzamin na poziomie B2+.

5. Przedmiot w języku obcym - (nie będący lektoratem, ani kursem nauki języka) - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, co najmniej 3 ECTS z egzaminem.

6. 2 przedmioty z obszaru nauki innego niż ten, do którego należy kierunek wiodący.

II. Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku:

1. BHP 

2. Tutorial. Praca roczna 1 (niezbędne złożenie recenzji pracy rocznej podpisanej przez opiekuna naukowego)

3. Przedmiot  spoza  kierunku wiodącego (kończący się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem)

4. Ogółem zadeklarowane przedmioty za co najmniej 60 ECTS, wszystkie przedmioty zadeklarowane są obowiązkowe  do zaliczenia roku w indywidualnej linii programowej studenta MISH.

III. Zajęcia obowiązkowe na drugim roku:

1. Tutorial 2 (obowiązek złożenia sprawozdania z przebiegu tutorialu zatwierdzonego przez opiekuna naukowego)

2. Przedmiot  spoza  kierunku wiodącego (kończący się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem)

3. Ogółem zadeklarowane przedmioty za co najmniej 60 ECTS, wszystkie przedmioty zadeklarowane są obowiązkowe  do zaliczenia roku w indywidualnej linii programowej studenta MISH.