Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UG) Religious Studies, second degree studies, full-time studies

Details
Code UG_RELIG_S2
Organizational unit Uniwersytet Gdański
Field of studies religioznawstwo
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studia Religioznawcze II stopnia mają na celu wykształcenie absolwentów zorientowanych w procesach zachodzących w świecie religii dawnych i współczesnych. Zorientowanie to uwzględnia procesy zachodzące w przestrzeni kulturowej, historycznej, społecznej i psychicznej oraz wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk zachodzących w obrębie poszczególnych tradycji religijnych.

Studenci zgłębiają wiedzę w zakresie religii, uczą się zagadnień z obszaru historii religii, teologii, zagadnień ze styku polityki i religii. Podejmują zagadnienia związane zarówno z wielkimi religiami monoteistycznymi, jak i religiami etnicznymi, mitami i magią. Nabierają umiejętności, dzięki którym potrafią dokonywać samodzielnej i świadomej oceny roli religii w kulturze oraz jej wpływu na życie i społeczeństwo.

Zapoznają się z sytuacją religijną panującą w różnych częściach świata oraz z najnowszymi osiągnieciami w dziedzinie studiów nad źródłami do świętych tekstów różnych religii i wyznań. Podnoszą kwalifikacje z zakresu etyki. Znają język wybranej tradycji religijnej, posiadają umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych. Nabywają zaawansowaną wiedzę dotyczącą różnych aspektów społecznych i kulturowych, z którymi spotykają się we współczesnym świecie.

Religioznawstwo jest bez wątpienia najbardziej wszechstronnym kierunkiem w ofercie Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonuje w formule ogólnouniwersyteckiej. Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa, a wykładowcy pochodzą z wielu wydziałów naszego uniwersytetu. Pozwala to zapoznać się z różnymi teoriami oraz ukazać uwarunkowania aktu religijnego, w tym jego indywidualne i społeczne konsekwencje.

 

Atuty kierunku:

  • Studia religioznawcze rozwijają twórcze i krytyczne myślenie, kształcąc absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej.
  • Studia II stopnia sprzyjają krytycznej refleksji nad kierunkami rozwoju współczesnego świata, a poprzez dobór kadry z wielu obszarów badawczych (studiów nad religią, historyków, kulturoznawców, socjologów, politologów, biblistów) umożliwiają uczestnictwo w szerokim dialogu interdyscyplinarnym. Wykraczają poza krąg kultury euro-amerykańskiej, pogłębiając znajomość otaczającego nas świata o inne kultury i cywilizacje.
  • Religioznawstwo kształci specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz wnosi trwały wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów.
  • Studenci uzyskują wiedzę z zakresu współczesnych orientacji w religioznawstwie, studiami nad źródłami religii, zagadnieniami z obszaru teologii, religii etnicznych, religii w historii, czy religii wobec wyznawań współczesności.
  • Program studiów jest w pełni związany z pracą naukową wykładowców. Wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Studia kształcą w zakresie języków obcych (wśród nich język wybranej tradycji religijnej, którego znajomość pozwoli na analizę i interpretację tekstów źródłowych).