Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UG) Land Management, first degree studies, full-time studies

Details
Code UG_GOSPPRZEST_S1
Organizational unit Uniwersytet Gdański
Field of studies Gospodarka przestrzenna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna:
 • dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią;
 • wyposażają w umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji;
 • opierają się na zajęciach stacjonarnych, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych;
 • jeden z przedmiotów przewidzianych programem studiów realizowany jest w języku angielskim;
 • program studiów I stopnia obejmuje ponadto 90 godzin zajęć praktycznych w terenie;
 • poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz studiować za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST;
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
 • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
 • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.