Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - psychologia

Details
Code UAM_SD_PS
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Psychology
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-spolecznych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Szkola kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach,  nauki o polityce i administracji, nauki prawne,  nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia.  W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i do wyboru, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują interdyscyplinarne seminarium naukowe, metodologię badań naukowych, warsztat badacza, specyfikę pracy naukowej w dyscyplinie, warsztaty umiejętności miękkich oraz wykładach specjalistycznych. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim.

Dyscyplina: Psychologia

Program doktorski przygotowuje jego uczestników do prowadzenia samodzielnej działalności naukowo-badawczej w dyscyplinie psychologia. Na program składają się zajęcia obowiązkowe i fakultatywne oraz realizacja indywidualnego planu badawczego pod kierunkiem promotora. Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne obejmują kształcenie w zakresie: (1) współczesnych koncepcji i kierunków badań w psychologii i dyscyplinach pokrewnych; (2) metodologii badań, m.in. zaawansowanych metod prowadzenia badań oraz technik analizy danych; (3) zasad finansowania badań oraz pozyskiwania środków na badania; (4) etycznych uwarunkowań prowadzenia działalności naukowo-badawczej; (5) metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim oraz wykorzystywania współczesnych technologii w kształceniu; (6) zasad komunikacji naukowej i popularyzowania wiedzy. Program nastawiony jest na kształcenie zarówno przyszłych naukowców w obszarze psychologii, jak i osób, które traktują uzyskanie stopnia doktora w tej dyscyplinie jako element profesjonalnej kariery zawodowej poza nauką.