Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - pedagogika

Details
Code UAM_SD_PED
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Education
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-spolecznych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Szkola kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach,  nauki o polityce i administracji, nauki prawne,  nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia.  W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i do wyboru, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują interdyscyplinarne seminarium naukowe, metodologię badań naukowych, warsztat badacza, specyfikę pracy naukowej w dyscyplinie, warsztaty umiejętności miękkich oraz wykładach specjalistycznych. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim.

Dyscyplina: Pedagogika

Pedagogika należy do dziedziny nauk społecznych. Przedmiotem jej badań jest wychowanie i kształcenie człowieka oraz szeroko rozumiana edukacja w trakcie jego całego życia. Pedagogika stanowi naukę interdyscyplinarną, pozostającą w związkach z psychologią, socjologią, historią, filozofią, politologią, prawem, a także medycyną i ekonomią. Cechuje ją wielość nurtów teoretycznych oraz kierunków myślenia o człowieku i społeczeństwie, a także wieloparadygmatyczność. Zorientowana jest ona nie tylko na poznanie mechanizmów rozwojowych człowieka ale także na tworzenie różnorodnych systemów wsparcia w tym zakresie oraz upodmiotowienie jednostki. Celem pedagogiki jest nie tylko naukowa diagnoza rzeczywistości ale często konstruktywna zmiana społeczna. W badaniach pedagogicznych wykorzystuje się zróżnicowane metody badawcze, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Problemy naukowe analizowane są na poziomie mikro (jednostka) oraz makro (tendencje społeczne). Poszczególne subdyscypliny pedagogiki pozwalają na zrozumienie wielokontekstowych relacji pomiędzy człowiekiem i jego rozwojem oraz otaczającą go społeczno-kulturową rzeczywistością.