Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Nauki teologiczne

Details
Code UAM_SD_NTeo
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Theology
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://sdnh.amu.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyscyplina: nauki teologiczne

W sensie dosłownym teologia jest nauką o Bogu i Jego Objawieniu. Jednak przedmiotem prowadzonych badań jest również człowiek i cała otaczająca go rzeczywistość. Studium teologii obejmuje zagadnienia z zakresu teologii historycznej (nauki biblijne, patrologia, historia Kościoła, historia dogmatów), teologii fundamentalnej, teologii systematycznej (teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości), teologii praktycznej (homiletyka, katechetyka, liturgika, teologia pastoralna, prawo kościelne). Źródłami teologii są przede wszystkim Pismo Święte, a także Tradycja Kościoła oraz źródła pomocnicze takie jak filozofia, literatura piękna, znaki czasu, człowiek z swoim doświadczeniem życiowym oraz szeroko pojęta kultura.

Kształcenie w dziedzinie teologii obejmują bardzo bogaty zakres zagadnień zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Pozwalają na fascynujące zgłębianie nadprzyrodzonych tajemnic, a jednocześnie na poznanie godności i wartości człowieka oraz otaczającego go świata.