Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - nauki socjologiczne

Details
Code UAM_SD_NSoc
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Sociology
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-spolecznych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Szkola kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach,  nauki o polityce i administracji, nauki prawne,  nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia.  W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i do wyboru, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują interdyscyplinarne seminarium naukowe, metodologię badań naukowych, warsztat badacza, specyfikę pracy naukowej w dyscyplinie, warsztaty umiejętności miękkich oraz wykładach specjalistycznych. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim.

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kształcenie w zakresie socjologii ma jedną z dłuższych tradycji w Polsce i zapoczątkowane było w okresie międzywojennym, kiedy w Poznaniu Florian Znaniecki budował zespół wokół Katedry Socjologii, dając podstawy dla stworzenia jednej z kluczowych gałęzi genealogii polskiej socjologii akademickiej.

Współczesny profil kształcenia doktorantów pozostaje w związku z tradycją ośrodka, niemniej skala tego kształcenia i jego specyfika bardziej odwzorowuje współczesne nauki społeczne (http://socjologia.amu.edu.pl/new/doktoranci/program-studiow). Oznacza to dwa nurty kształcenia: z jednej strony prace wykorzystujące narzędzia statystyczne. Z drugiej, badania kultury i codzienności, prowadzone z najliczniejszą grupą studentów III stopnia. Jednym z obszarów koncentrujących wysiłek badawczy Instytutu jest Archiwum badań nad życiem codziennym (http://archiwum.edu.pl/), będące poligonem dla przygotowania licznych rozpraw i źródłem praktyki w ramach studium.