Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Nauki o sztuce

Details
Code UAM_SD_NSZ
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Arts Studies
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://sdnh.amu.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyscyplina: Nauki o sztuce

Studia w Szkole Doktorskiej w zakresie dyscypliny nauk o sztuce obejmują do wyboru dwa kierunki kształcenia: historię sztuki lub muzykologię.

Kształcenie z zakresu historii sztuki to badania nad sztuką począwszy od starożytności do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego, a w przypadku sztuki nowoczesnej szeroko rozumianego świata. Prowadzimy prace nie tylko w zakresie tradycyjnie rozumianych wypowiedzi artystycznych jak architektura, rzeźba czy malarstwo, ale także nowych mediów, wystawiennictwa i muzealnictwa, rzemiosła artystycznego i designu oraz teoretycznej refleksji nas sztuką. Zapewniamy dostęp do najnowszej metodologii badań humanistycznych, pośrednictwo w eksperckich kontaktach krajowych oraz międzynarodowych, a także w dotarciu do materiałów źródłowych i dzieł sztuki będących przedmiotem indywidualnych badań.  

Kształcenie z muzykologii jest realizacją tematów badawczych, dotyczących muzyki oraz zjawisk z pogranicza sztuk – literatury, muzyki, teatru i sztuk pięknych. Doktorant opanowuje warsztat badawczy muzykologa z zakresu specyfiki przedmiotowej i metodologicznej, w tym sprawności analityczno-interpretacyjnych oraz wykształcenia umiejętności właściwych muzykologowi, takich jak krytyka muzyczna czy badania źródłowe. Doktorant może prowadzić badania muzyki i zjawisk muzycznych z różnych perspektyw badawczych,  zwłaszcza: historycznej, antropologicznej, estetycznej, socjologicznej i psychologicznej.