Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Nauki o kulturze i religii

Details
Code UAM_SD_NKR
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Culture and Religion Studies
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://sdnh.amu.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Nauki o kulturze i religii to dyscyplina realizująca badania z zakresu kulturoznawstwa, antropologii społeczno-kulturowej, teatrologii i studiów nad nowymi mediami.

W obszarze kulturoznawstwa podstawowe badania obejmują: teorie i metodologie nauk o kulturze z uwzględnieniem praktyk artystycznych i medialnych; filozofię kultury, semiotykę, miasto jako przestrzeń kulturową; polityki kulturowe; performatywny wymiar kultury; metody oparte na sztuce w animacji środowiska kulturowego i diagnozowaniu instytucji kultury.

W zakresie antropologii bada się zjawiska kulturowe w powiązaniu z relacjami społecznymi w obszarze: teorii antropologii i hierarchii wiedzy, mobilności i migracji, władzy i hierarchii społecznej, etniczności i nacjonalizmu, społeczeństwa w relacji do nauki i techniki (STS) oraz kryzysu klimatycznego, regionalizmów i dziedzictwa kulturowego, procesów społeczno-kulturowych w krajach postkolonialnych, antropologii medycznej i wizualnej.

Teatrologia obejmuje badania nad historią teatru i dramatu, krytyką teatralną, widowiskami oraz praktykami partycypacyjnymi. W obrębie studiów nad nowymi mediami realizowane są badania nad sztuką medialną i kulturą cyfrową; a także inter- i transdyscyplinarne projekty naukowe w zakresie studiów enwironmentalnych, posthumanizmu i transhumanizmu.