Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych - Nauki Fizyczne

Details
Code UAM_SD_NFiz
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Physical Sciences
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://sci.amu.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: Nauki fizyczne

W Szkole Doktorskiej w ramach dyscypliny fizyka prowadzone będzie kształcenie w wielu obszarach współczesnej fizyki i interdyscyplinarnych  kierunkach, w których realizowane są badania naukowe. Obejmują one badania podstawowe jak i aplikacyjne, z fizyki teoretycznej i eksperymentalnej: fizyki ciała stałego, fizyki kwantowej, nanomateriałów, biofizyki, fizyki medycznej, akustyki czy optometrii.  I tak, w powiązaniu z badaniami nad układami kwantowymi rozwijane są metody inżynierii kwantowej. W fizyce ciała stałego badane jest nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, topologiczne własności materii, a także nanomateriały spintroniczne, fotoniczne i fononiczne. Na wysokim poziomie są badania w obszarze materii miękkiej przy wykorzystaniu ultraszybkiej spektroskopii laserowej, rozpraszania promieni X i neutronów, wspieranych obliczeniami numerycznymi ab-initio. Powiązane z nimi są badania z biofizyki i fotowoltaiki, gdzie procesy fizyczne zachodzące w komórkach, transport elektronów i procesy fotosyntezy są w centrum zainteresowań. W obszarach akustyki i optometrii podstawowymi kierunkami są badania wpływu hałasu na człowieka i opracowywanie metod diagnostycznych wad wzroku.