Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych - nauki biologiczne

Details
Code UAM_SD_NBiol
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Biological Sciences
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-przyrodniczych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki biologiczne

XXI wiek jest określany mianem „wieku biologii”. Badania w obszarze nauk o życiu rozwijają się niezwykle dynamicznie w wielu różnych kierunkach, także na styku z innymi obszarami nauki. Wydział Biologii UAM to flagowy międzynarodowy ośrodek naukowy kategorii A+, z czołową pozycją na listach beneficjentów grantów NCN, FNP, NCBiR. Na Wydziale prowadzone są nowoczesne badania w zakresie biologii, biotechnologii, neurobiologii, mikrobiologii, hydrobiologii, ekologii, ochrony środowiska i bioinformatyki. Rozwijane są nowe kierunki badawcze w obszarze medycyny regeneracyjnej, terapii genowej, genomiki, filogenetyki molekularnej, biologii ewolucyjnej, czy bioakustyki. Wielokierunkowa problematyka badań zapewnia wiele możliwości tworzenia nowych podejść do rozwiązywania problemów badawczych. Nowoczesna infrastruktura badawcza, w połączeniu z infrastrukturą kampusu Morasko umożliwiają realizację badań zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych. Szeroka współpraca międzynarodowa oraz liczne granty badawcze zapewniają atrakcyjne środowisko rozwoju dla młodych badaczy, doskonalą umiejętności komunikacyjne i krytyczne myślenie niezbędne do pomyślnej kariery naukowej.